Regulament targ


REGULAMENT PROMOȚIA TÂRG SUPRAREALIST EDITURA SENECA


1. DENUMIREA ŞI ORGANIZAREA PROMOȚIEI

1.1. Promoţia va fi denumită în prezentul regulament în mod generic “Târg suprarealist Editura Seneca”;

1.2. Organizatorul  Promoţiei este: Asociația SNK, cu sediul în Str. Clucerului nr2/36, Sector 1, București, CIF RO34124828, Contul: RO26BRDE450SV24485254500, deschis la BRD SMCC, denumit în continuare: “Organizatorul”;

1.3. Participanţii la promoţie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al Promoţiei (denumit în continuare “Regulament Oficial”), astfel cum sunt menţionate în cele de mai jos.


2. DREPTUL DE PARTICIPARE

2.1. Promoția este organizată şi se desfăşoară exclusiv în librăria Seneca Anticafe, în datele de 10 și 11 octombrie 2020 în intervalul orar 09:00 – 21:00, în limita stocului disponibil, în cadrul evenimentului Târg suprarealist Editura Seneca;

2.2. De această promoţie pot beneficia toate persoanele fizice care au împlinit vârsta de 14 ani şi care achiziționează una din sacoșele dedicate Târgului.


3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE

Promoţia “Târg suprarealist Editura Seneca” se va desfăşura în perioada 10.10.2020 – 11.10.2020 la adresa Strada Arhitect Ion Mincu nr 1 în cadrul librăriei Seneca Anticafe.


4. MECANISMUL PROMOȚIEI
4.1. Orice persoană care achiziţionează una din cele două modele de sacoșe cu prețul de 100 sau 150 de lei poate alege pe baza bonului fiscal de pe mesele special semnalizate cărți de orice valoare de la Editura Seneca, în limita admisă de capacitatea fizică a sacoșei;

4.2. Promoția conține în exclusivitate cărți publicate de Editura Seneca, în limita stocului disponibil;

4.3. Cărțile achiziționate prin promoția “Târg suprarealist Editura Seneca” nu se pot returna;

4.4. Obiectele cumparate si facturate se numesc "SACOSA MICA", respectiv "SACOSA MARE". Aceste produse vor aparea pe randurile facturilor fiscale. Nu se vor factura titlurile alese individual.

4.5. Voucherele puse la dispoziție gratuit în sacoșele promoției sunt valabile până la încheierea anului 2020, sunt transmisibile și nenominale și nu se poate cere contravaloarea acestora;

5. INFORMAREA PARTICIPANŢILOR

5.1. Regulamentul Oficial este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe site-ul www.edituraseneca.ro şi în Seneca Anticafe; 

5.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări/schimbări pe site-ul www.edituraseneca.ro.


6. RECLAMAŢII ŞI LITIGII

6.1. Eventualele reclamaţii legate de derularea promoției se vor putea trimite pe următoarea adresă: Asociația SNK, str. Clucerului nr2/36, Sector 1, București, până în data de 9 octombrie. După această dată, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio contestaţie.

7. REGULI DE PREVENȚIE IMPOTRIVA RASPANDIRII SARS-COV2

7.1 Participanții vor urma regulile de prevenție și distanțare pentru prevenirea răspândirii SARS-COV2 având în vedere în special: dezinfectarea măinilor și termoscanarea la intrarea în librărie, evitarea aglomerării și purtarea corespunzătoare a măștii de protecție, acoperind nasul și gura.

8. DISPOZIŢII FINALE

8.1. Participanţii la această Promoție sunt pe deplin de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Organizator:  Asociația SNK