Termeni


1. Comenzile

 • Comenzile se consideră active din momentul confirmării scrise sau telefonice.
 • Comenzile se procesează în termen de 72 de ore de la data confirmării. 
 • În cazul comenzilor primite în timpul zilelor nelucrătoare, comenzile vor fi confirmate și procesate în prima zi lucrătoare ulterioară datei comenzilor.
 • Editura Seneca va anunța din timp dacă apar modificări la nivelul disponibilității anumitor produse.
 • Prețul serviciului de curierat poate varia în funcție de distanța parcursă și în funcție de greutatea coletului. Prețul pentru transport este 20 lei și este achitat de client în cazul în care valoarea comenzii este mai mică de 100 lei.

2. Procesarea datelor cu caracter personal

 • Asociația SNK va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate prin intermediul formularului de comandă, în scopul furnizării produselor comandate, în limita stocului disponibil. Prin lansarea unei comenzi pe site, sunteți de acord cu forma de comunicare (e-mail și telefonic) prin care Asociația SNK își derulează operațiunile comerciale.

2.1. Datele colectate și scopurile prelucrării

 • Datele personale colectate despre dumneavoastră se referă la nume, prenume, adresă fizică, număr de telefon, e-mail, codul numeric personal și contul bancar (daca plata se face on-line) și ne sunt necesare în vederea preluării comenzii, emiterii facturii, transmiterii produselor, dovada plății.
 • Aceste date sunt utilizate și pentru realizarea următoarelor interese legitime ale Asociației SNK sau ale partenerilor noștri:

Pentru a vă putea răspunde la solicitări si pentru a vă furniza produsul solicitat;

Transmiterea de promoții, oferte și noutăți adaptate intereselor și nevoilor dumneavoastră;

Servicii de marketing direct (prin intermediul poștei electronice sau fizic) și publicitate cu privire la produsele și serviciile noastre;

Pentru a asigura buna funcționare a site-urilor noastre  (asociatiasnk.ro, edituraseneca.ro, senecanticafe.ro, ecologos.ro) și pentru a îmbunătăți performanța acestora, precum și pentru a asigura accesul dumneavoastră la conturile create în cadrul site-urilor noastre;

Activități de cercetare de piață și sondaje.

2.2. Retenția datelor și transferul acestora

 • Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate și prelucrate pe întreaga perioadă necesară scopurilor arătate la punctul 2. În toate situațiile, datele dumneavoastră nu vor fi stocate și prelucrate pentru o perioadă mai mare de 5 ani de la ultima dumneavoastră interacțiune cu noi. Asociația SNK nu vinde, nu transferă, nu dezvăluie și nu permite accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal unor terți care nu au legătură cu activitatea sa.
 • Pentru a putea atinge scopurile descrise mai sus, Asociația SNK poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal furnizorilor de produse și servicii angajați de Asociația SNK pentru interacțiunea cu dumneavoastră, respectiv:

companii de transport sau curierat și operatori de logistică angajați de Asociația SNK;

procesatori de plăți electronice în cazul plăților on-line;

companii specializate ce desfășoară campanii de marketing sau cercetare de piață în numele Asociației SNK;

furnizori de servicii IT ce asistă Asociația SNK pentru funcționarea și întreținerea sistemelor și site-urilor Asociației SNK;

 • În toate cazurile descrise mai sus dezvăluirea datelor dumneavoastră cu caracter personal este realizată în baza unui contract încheiat cu destinatarii datelor, prin care aceștia se obligă să utilizeze datele exclusiv în scopul în care le-au fost încredințate, să respecte obligația de confidențialitate și de asigurare a securității datelor, precum și să respecte toate prevederile legislației în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

2.3. Drepturile clientului

 • In calitate de client al Asociației SNK aveti următoarele drepturi pe care le puteți exercita în mod gratuit:

Sa fiți informat/ă, o dată pe an, dacă Asociația SNK vă prelucrează sau nu datele personale și care sunt acestea;

Să solicitați corectarea datelor transmise, în cazul în care acestea sunt incorecte sau incomplete;

Să vă opuneti prelucrării datelor dumneavoastră, pentru motive întemeiate și legitime ce țin de situația dumneavoastră particulară. În cazul prelucrărilor în scop de marketing direct, vă puteți opune oricând în mod gratuit și fără justificare;

Să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră, cu excepția situației în care legea interzice ștergerea.

Să depuneți o plângere la o autoritate de supraveghere atunci când considerați că s-au încălcat dispozițiile legale în materia protecției datelor cu caracter personal.

Puteți exercita drepturile menționate mai sus prin transmiterea unui e-mail la adresa editura.seneca@gmail.com. Pentru protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și a intereselor dumneavoastră, vă putem solicita informații suplimentare în scopul identificării dumneavoastră atunci când doriți să vă exercitați drepturile de mai sus.

2.4. Securitatea datelor

 • Atunci când prelucrăm datele dumneavoastră, utilizăm măsuri tehnice și organizaționale care să asigure confidențialitatea, disponibilitatea și corectitudinea datelor dumneavoastră.
 • Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție (codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, date bancare), sunt prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale aplicabile acestui tip de date, cu asigurarea unor măsuri tehnice adecvate pentru protejarea lor. 
 • Cu toate acestea, niciun sistem de securitate a informațiilor nu este infailibil. De aceea lucrăm în mod continuu pentru a asigura păstrarea măsurilor noastre de securitate la cel mai înalt nivel și ne angajăm să vă informăm la timp în cazul oricăror incidente de securitate ce ar putea să prezinte un risc semnificativ pentru drepturile dumneavoastră.